Arahan Am Penyertaan

 1. Peserta yang ingin membentang kertas kerja secara LISAN atau POSTER di SKSM25 adalah dialu-alukan untuk menghantar abstrak untuk pertimbangan.
 2. Abstrak mestilah disediakan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris menggunakan Microsoft Word dan mestilah mengikut format Abstrak SKSM25 menggunakan templat yang disediakan.
 3. Setelah abstrak anda diterima untuk pembentangan atau poster, peserta akan diberikan Abstrak ID masing-masing.
 4. Pembentang kertas kerja secara lisan atau poster yang telah diterima perlu menghantar kertas kerja penuh antara 4 hingga 8 muka surat bersama bukti pembayaran dengan menggunakan Abstrak ID yang diberikan. Sila lihat kadar yuran dan cara pembayaran di sini.
 5. Kertas Kerja penuh yang dihantar (dalam Bahasa Inggeris sahaja) dan dibentangkan akan diwasit dan dipertimbangkan untuk dimuatkan dalam
  • siri prosiding persidangan AIP terbitan Institut Fizik Amerika (diindeks dalam ISI WoS dan SCOPUS)
  • jurnal atau terbitan terpilih (berdasarkan cadangan pewasit)

_______________________________________________________________________________________________________________

Penyediaan Abstrak dan Kertas Kerja Penuh

_______________________________________________________________________________________________________________

 1. Templat penyediaan ABSTRAK boleh dimuat turun di sini.
 1. Templat penyediaan KERTAS KERJA PENUH boleh dimuat turun di sini.

_______________________________________________________________________________________________________________

Penghantaran Abstrak dan Kertas Kerja Penuh

_______________________________________________________________________________________________________________

 1. Pembentang kertas kerja dan peserta simposium perlu mendaftar secara atas talian di “Borang Pendaftaran”.
 2. Abstrak dan Kertas kerja penuh hendaklah dihantar ke portal Easy Chair.

Comments are closed