Pembentangan Lisan

  1. Pembentangan boleh dibuat menggunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
  2. Hanya seorang pembentang sahaja dibenarkan bagi setiap kertas kerja.
  3. Masa pembentangan adalah 15 minit termasuk sesi soal jawab.
  4. Sila bawa bahan pembentangan dalam bentuk CD atau thumbdrive.
  5. Sekretariat tidak menyediakan khidmat mencetak dan fotokopi pada hari persidangan.
  6. Pembentang diminta menyediakan slaid dalam Microsoft Powerpoint (versi 2010 dan ke atas)/PDF.
  7. Bagi memastikan kelancaran persidangan, pembentang disaran untuk datang lebih awal dan memuatnaik fail slaid pembentangan ke komputer sebelum sesi pembentangan bermula.

JadualSesiSelariSKSM25

Comments are closed