Templat Kertas Kerja Penuh

 1. Templat ini boleh dimuat turun daripada pautan  template_full-paper_sksm25.
 2. Penghantaran kertas kerja penuh akan dibuka setelah peserta mendapat makluman penerimaan abstrak daripada Sekretariat SKSM25.
 3. Pembentang kertas kerja secara lisan atau poster yang telah diterima perlu menghantar kertas kerja penuh bersama bukti pembayaran dengan menggunakan Abstrak ID yang diberikan.
 4. Peserta dikehendaki menyediakan kertas kerja penuh mengikut format yang telah ditetapkan di dalam template kertas kerja SKSM25.
 5. Bilangan muka surat kertas kerja ditetapkan sebanyak 4-8 muka surat.
 6. Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipenuhi, Sekretariat SKSM25 berhak untuk menolak kertas kerja yang telah dihantar.
 7. Kertas kerja penuh (dalam Bahasa Inggeris sahaja) akan diwasit dan dipertimbangkan untuk dimuatkan dalam
  • siri prosiding persidangan AIP terbitan Institut Fizik Amerika (diindeks dalam ISI WoS dan SCOPUS)
  • jurnal atau terbitan terpilih (berdasarkan cadangan pewasit)

Comments are closed